Zoek meldingen:

pagina 9 van 796, 7959 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
07-04-2019 10:55 Anders: Maar dat alles is wat mij betreft 'beside the point'. Want als Brabanders en Belgen het vrouwelijke woordgeslacht wél hanteren, dan is dat omdat ze op dat moment hun eigen streektaal spreken en geen standaard-Nederlands. En neen dat is geenszins kleinerend of zo bedoeld: alle grote steden en elke streek boven de rivieren heeft óók zijn eigen streektaal. 07-04-2019
07-04-2019 10:52 Anders: Elk voorjaar breng ik een korte vakantie door in Zuid-Limburg. Zomervakanties vaak van Oostende tot Luik. Mijn beste zakenrelatie komt uit Stiphout/Helmond. Ik bezoek vaak Drimmelen, Oosterhout, Vinkel, Rosmalen en Den Bosch. En dan mag ik niet schertsend zeggen "die arme Brabanders"? 07-04-2019 hieronder
06-04-2019 22:53 Anders: toonzetting Geachte opponent, nu moet ik toch een beetje scherp worden, niet om uw taalkundige opmerkingen, maar om uw meewarige en ietwat arrogante toon. Op de eerste plaats zijn wij geen 'arme Brabanders', zoals er ook al lang geen 'arme Vlamingen' meer zijn, en bovendien bent u ze vast niet vergeten maar hebt u ze niet meegeteld. Ik verdenk u er van, de grens van Nederland nog altijd bij de grote rivieren te leggen. 06-04-2019 hieronder
06-04-2019 21:23 Anders: Ach, met wat u nu schrijft ben ik het wel zo'n beetje eens. Ik was alleen die arme Brabanders even vergeten. Als we ons realiseren wat u zelf schrijft, dan zien we toch wel in dat het raar is om iemand wél met 'haar' naar commissie te laten verwijzen, maar niet naar soep, schaar of fles. Eén kleine correctie nog: Ik heb nooit gesproken van een verdwenen onzijdig lidwoord in het Frans, maar van een verdwenen neutrum, het hele woordgeslacht. Dat is al gebeurd in de tijd van het vulgair latijn, toen er dus (nog) geen lidwoorden werden gebruikt. 06-04-2019 hieronder
06-04-2019 20:00 Anders: Woordgeslacht @06-04-2019 16:17. Ik zal nu vollediger zijn. Wat de soep betreft ben ik het met u eens. In het algemeen zelfs denk ik dat het de meeste Nederlanders bij de-woorden die geen levend wezen aanduiden aan kennis van het woordgeslacht ontbreekt. Mijn kritiek betrof vooral uw bewering dat het Nederlands twee woordgeslachten heeft, die vertegenwoordigd zouden worden door onze twee lidwoorden. Ik ben ook geen onwillige lezer, maar wel zo onbekend met de Franse taalhistorie dat ik nooit van hun verdwenen onzijdige lidwoord gehoord heb. En wat 'de Nederlanden' betreft verschil ik met u van mening; voor mij omvat het Nederlandse taalgebied nog steeds ook Vlaanderen en ik meen vrij stellig dat Noord-Brabant, zeker bij de autochtone inwoners, wat kennis en gebruik van drie woordgeslachten betreft nog erg veel lijkt op Vlaanderen, al wordt de 'ontvrouwelijkende' Hollandse invloed zowel ten noorden als ten zuiden van de Nederlands-Belgische grens steeds dominanter. 06-04-2019 heronder
06-04-2019 16:17 Anders: Eerst maar het eind van uw bijdrage: die haarziekte bij onzijdige woorden is inderdaad verschrikkelijk. Ik geef u volkomen gelijk. De rest van uw verhaal begrijp ik inhoudelijk wel, maar heeft niets te maken met wat ik beweerd heb. Je moet toch wel een erg onwillige lezer zijn als je veinst niet te begrijpen dat ik beweer dat de Fransen van de drie woordgeslachten het onzijdige hebben laten vallen en wij Nederlanders het vrouwelijke. Ik sprak met opzet van Nederland en niet van het archaïsche "de Nederlanden", omdat bij de Vlamingen de situatie anders is: zij hebben nog wel degelijk drie woordgeslachten. U gaat niet in op die soepetende vergaderaars, dat begrijp ik, want daaruit blijkt mijn gelijk. Het lijkt nu wel wat meer op een forum dan op een meldpunt, maar ik denk dat de moderator mild is. 06-04-2019 hieronder
06-04-2019 15:36 Anders: Woordgeslacht @05-04-2019 20:03. U schrijft: 'De huidige stand van zaken in Nederland is dat onze taal in feite nog maar twee geslachten kent: de- en het-woorden. Zo erg is dat niet: het Frans is al eeuwen het neutrum kwijt.' Hierbij twee kanttekeningen. Ten eerste: De Nederlanden kennen al sinds eeuwen twee lidwoorden, de en het, maar toch drie woordgeslachten, want achter de gaan er helaas twee schuil. Het derde, i.c. het neutrale, is altijd gekoppeld geweest aan het tweede lidwoord, het. Ten tweede: het Frans kent inderdaad slechts twee lidwoorden, le en la, maar het Nederlandse koppel, de en het, is daarvan geen equivalent: onzijdig is niet hetzelfde als vrouwelijk. In de praktijk worden het-woorden tegenwoordig echter dikwijls wel als Franse la-woorden behandeld; hetgeen resulteert in de bekende haar-ziekte. Als die ooit gezond genoemd gaat worden, mogen/moeten wij gaan zeggen 'Het huis heeft door de storm haar dak verloren' en 'Het weer toont weer haar grilligheid'. Het zal wennen worden. Nuttige informatie hierover is te vinden bij Onze Taal: https://onzetaal.nl/taaladvies/verwijswoorden/ 05-04-2019 hieronder
05-04-2019 20:03 Anders: Mijn betoog was toch helder genoeg: die paar vrouwelijke woorden - een heel specifiek setje - zijn de enige woorden in dat vermaledijde vergadercircuit waarbij men op het woordgeslacht let. En men wijst lieden die zich niet aan die code houden fijntjes op die vrouwelijke commissie. Dat dat dikdoenerige flauwekul is wordt wel bewezen door het feit dat diezelfde mensen bij de lunch tussen de vergaderingen door nooit zeggen: "Wat een heerlijke soep, ik heb haar met smaak gegeten". Terwijl soep toch echt vrouwelijk is. Dat bedoel ik. De huidige stand van zaken in Nederland is dat onze taal in feite nog maar twee geslachten kent: de- en het-woorden. Zo erg is dat niet: het Frans is al eeuwen het neutrum kwijt. 05-04-2019 hieronder
05-04-2019 18:20 Anders: woordgeslacht @03-04-2019, 20:07: kunt u uw stelling over het vergadercircuit nader toelichten? Woorden als raad, commissie en bank waren al mannelijk resp. vrouwelijk lang voordat er zoiets als een vergadercircuit bestond. Bovendien zijn de equivalenten ervan dat in het Duits resp. Frans ook. Of vindt u misschien dat we wegens het veelvuldig onjuiste gebruik ervan de hele notie van woordgeslacht maar moeten laten vervallen? 03-04-2019
04-04-2019 21:39 Anders: Ik kan iets over het Frans zeggen: wanneer doodnormale, gemiddeld opgeleide Fransen een woord gebruiken dat niet vaak voorkomt, dan kiezen ze inderdaad op de gok het woordgeslacht. Maar heel vaak komt dat niet voor. Verder is leuk dat het Frans soms een vrouwelijk woord heeft voor een typisch mannelijk begrip (sentinelle, vigie). Ook heeft het Frans soms een meervoudig woord waar wij in het Nederlands een enkelvoud gebruiken, of andersom. Het leukst is het woord amour: mannelijk in het enkelvoud, vrouwelijk in het meervoud. 04-04-2019 hieronder