Zoek meldingen:

pagina 9 van 803, 8030 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
05-09-2019 13:22 Ouderwetse woorden Ik ben al enige tijd tegenstander van het woord 'slachtoffer' dat wordt gebruikt om personen te beschrijven van een ongeval of een misdaad of iets dergelijks. Ik begrijp absoluut niet dat dit woord nog steeds in de Nederlandse taal voorkomt. Er wordt immers niemand geslacht en al helemaal niet geofferd. Ik heb al eerder geschreven naar andere taalinstanties maar ik krijg nooit reactie. 'Slachtoffer' is een woord dat enkel zou moeten gebruikt worden voor de barbaarse taferelen die gelukkig al lang verleden tijd zijn (met enkele uitzonderingsgroeperingen die de trein hebben gemist), waar dieren werden geslacht om te offeren aan een onzichtbare god, omdat men geloofde dat men de onzichtbare god daarmee blij zou maken en gunstig zou beloond worden daarvoor. Dit woord heeft absoluut niks te maken met iemand die een ongeval heeft of de gedupeerde is in een misdaad of iets dergelijks. Ik wil dat het zo spoedig mogelijk wordt vervangen door een nieuw woord. 05-09-2019
05-09-2019 11:24 Anders: Grammatica; enkelvoud of meervoud 'Nederland wachtte nog acht maanden van terreur en honger'. Wie wachtte, Nederland of die acht maanden? 05-09-2019 Eindhovens Dagblad, p. 11
03-09-2019 23:08 Anders: Grappig, u fantaseert een hakkelende kamergeleerde. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt, ik heb het er in elk geval niet over gehad, maar naar uw zeggen heb ík dat beeld opgeroepen... Overigens, voor de functie van hoogleraar gelden geen eisen van spreekvaardigheid of dergelijke. 03-09-2019 hieronder
03-09-2019 15:49 Anders: potjeslatijn @29-08-2019, 19:47: het kan ook anders: eind jaren ‘90 zette een Haagse ondernemer een fitnesscentrum op dat hij de naam “Ceasar Sports” gaf. Zijn auto’s met deze naam erop reden door de stad en leidden bij menigeen tot hilariteit. Deze man bleek echter niet doof voor kritiek, corrigeerde de naam wel en heeft nergens meer last van. 29-08-2019
03-09-2019 15:30 Anders: zorgvuldig taalgebruik @24-08-2019, 23:16: ik stelde niet dat een neerlandica zich niet mag verspreken. Integendeel, ik noemde dat menselijk. Maar ook stelde ik dat van haar mag worden verwacht dat zij zichzelf in zo’n geval corrigeert. Neerlandistiek en retorica haal ik zeker niet door elkaar, maar het beeld van de hakkelende kamergeleerde dat u oproept, gaat m.i. toch voorbij aan de retorische eisen die al jaren aan hoogleraren worden gesteld. Intussen lijkt de conclusie van deze gedachtewisseling mij duidelijk: u bent clement, ik wat strikter. 10-08-2019
02-09-2019 17:17 Anders: Jeugdbrandweerman Max leidt aan acute leukemie en kan zich nu niet inzetten voor het korps. 02-09-2019 NH Nieuws
29-08-2019 22:36 Anders: Het domste van die plattelandsfotografen is natuurlijk dat ze zich niet realiseren dat verbuiging niets met spelling te maken heeft. 29-08-2019 hieronder
29-08-2019 19:47 Opvallende zinsconstructies Veel organisaties hechten aan een ‘dure’ naam. Meestal is dat tegenwoordig een Engelse, soms nog een Latijnse. Maar omdat de klassieke talen ongeveer vijftig jaar geleden in ons land als onbelangrijk zijn afgeschreven, is de kennis daarvan dikwijls gebrekkig. Dit wordt echter geen beletsel geacht om een instelling toch met een Latijnse naam op te sieren. Met een foutieve naam soms, maar geen haan die daar nog naar kraait. Ik heb twee voorbeelden. Een Brabantse fotoclub tooide zich ooit met de naam ‘Bellus imago’. Ik wees hun er op dat ‘imago’ – het Latijnse woord voor ‘beeld’ – een vrouwelijk zelfstandig naamwoord is, waardoor het bijvoeglijk naamwoord ook de vrouwelijke vorm moet aannemen. ‘Bella imago’ – met de betekenis ‘mooi beeld’ – zou dus correct zijn. Het antwoord dat ik kreeg luidde: ‘Zoals wij als club er tegenaan kijken: “Bellus Imago” is een eigennaam en staat als zodanig buiten de officiële regels voor spelling. “Alles” is dan toegestaan. Als “Bellus Imago” in een volzin zou zijn gebruikt en in de bedoelde betekenis van schattige foto dan zou u natuurlijk volledig gelijk hebben. Edoch, wij menen de creatieve vrijheid te mogen hebben om dit als woordspeling en eigennaam zo te doen. We handhaven daarom deze 10 jaar geleden gekozen naam, nogmaals onder dankzegging voor uw research.’ Onlangs stuurde ik een soortgelijke opmerking naar een landelijke woonzorgorganisatie, Domus Magnus geheten. ‘Domus’ is in het Latijn eveneens een vrouwelijk woord en vraagt daarom ook een vrouwelijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Domus Magna zou juist zijn. Domus Magnus is kreupel Latijn. Maar niemand bekreunt zich daar nog om. Van Domus Magnus kreeg ik ten antwoord: ‘Ruim 14 jaar geleden is de naam Domus Magnus verzonnen en als er taal-technisch goed naar was gekeken, dan moest het inderdaad Domus Magna zijn. We zijn nu vele jaren verder en krijgen af en toe een mailtje over onze ‘verkeerde’ naam. We hebben inmiddels een grote naamsbekendheid opgebouwd in de zorgwereld met ‘Domus Magnus’, dus we zijn alsnog erg trots op onze naam.’ Trots mag deze woonzorgorganisatie misschien zijn op haar huisvestingsprestaties, de trots op haar naam lijkt mij misplaatst, zoals ik ook de ‘creatieve vrijheid’ van fotoclub Bellus Imago als een eufemisme beschouw voor gemakzucht en minachting voor tenminste één der klassieke talen. Dat mij dit tegenstaat, is misschien verklaarbaar, omdat ik ooit een volijverige gymnasiast was en als beginsel huldig: je doet iets goed of je doet het niet. 29-08-2019 particuliere correspondentie
26-08-2019 13:48 Kindertaal 'Dommelse kermis groeit elk jaar een beetje groter'. Meldpunt Taal wordt waarschijnlijk door krantenjournalisten niet gelezen, want al drie keer eerder, resp. in 2010, 2011 en 2016 werd hier dit infantiele pleonasme aan de kaak gesteld. 26-08-2019 Eindhovens Dagblad, regiobijlage p. 19
24-08-2019 23:16 Anders: Uw redenering ontgaat mij. Alle academici mogen zich verspreken, maar een neerlandica niet. U lijdt aan de romantische misvatting dat neerlandistiek iets met retorisch talent te maken heeft. Zoals sommige mensen denken dat psychologen over psychologisch inzicht beschikken. Terwijl dat laatste natuurlijk veeleer bij commerciële mensen voorkomt. Het bestuderen van onze moedertaal maakt je heus en helaas niet vanzelf een goede spreker. 24-08-2019 hieronder