Zoek meldingen:

pagina 11 van 828, 8271 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
19-09-2020 19:09 Opvallende uitspraak @19-09-2020, 10:53: bij nader inzien ben ik niet tevreden over de wijze waarop ik probeerde weer te geven hoe Frits Spits ‘Sorbonne’ uitsprak. Wat ik had moeten schrijven was dat hij ‘bonne’ uitsprak als in trombone. Door een accent circonflexe op de ‘o’ te zetten volgde ik de vele Nederlanders die ‘Rhône’ in Côtes du Rhône ten onrechte zo uitspreken. Want de Fransen zelf hebben het eerder over ‘Roon’. En diezelfde Nederlanders spreken het eerste deel dan weer wel uit als ‘Koot’. Niet erg consequent dus. Blijft een feit dat je van Frits Spits mag verwachten dat hij gewoon ‘Sorbonn(e)’ zegt. 19-09-2020
19-09-2020 10:54 Anders: de=te 19-09-2020 Hieronder
19-09-2020 10:53 Opvallende uitspraak “Ook te gast: Jan Pekelder, hoogleraar aan de Sorbône”. Taalstaatshoofd Frits Spits geeft er regelmatig blijk van weinig kaas de hebben gegeten van de uitspraak van vreemde talen. 19-09-2020 Radio 1
18-09-2020 15:24 Anders: Mazda-gaspedaal @16-08-2020, 12:11: na mijn melding en de reacties daarop toch maar eens naar de bron gegaan en dat leverde het volgende antwoord van Mazda op: “Gezien ‘reageren’ een vrij menselijk/levend werkwoord is hebben wij de artistieke vrijheid genomen als het aankomt op de personificatie van bijvoorbeeld het gaspedaal.” Ik onthoud mij van verder commentaar. 16-08-2020
16-09-2020 17:42 Opvallende uitspraak TVNH heeft een rubriek "Present your start-up". Mensen stellen zich voor als startend ondernemer. Maar hier wreekt zich dat men zich graag in het Engels uitdrukt terwijl men die taal onvoldoende kent, want het eerste woord wordt uitgesproken als het nomen met de betekenis cadeau, terwijl het het verbum met de betekenis voorstellen moet zijn: andere klemtoon en andere klank in de eerste lettergreep. Grappig maar ook jammer. 16-09-2020 televisie, TVNH
16-09-2020 09:34 Opvallende zinsconstructies "Migranten Lesbos wilden na brand in Moria weg, maar die kans lijkt klein" kop op nos.nl. De kop bestaat uit twee delen, maar die sluiten niet op elkaar aan. Er zou zoiets als 'de kans dat dat lukt lijkt klein' moeten staan. 16-09-2020 www.nos.nl
15-09-2020 08:44 Anders: als/dan TV-journaal 14 sept.: zijn alcoholpercentage was vijfmaal zo hoog dan is toegestaan. Radio1-journaal 15 sept.: er kunnen nu driemaal zoveel coronapatiënten op de IC dan in het voorjaar. 15-09-2020 NPO, radio en televisie
14-09-2020 14:49 Opvallende zinsconstructies Op Facebook: "Dus als je de natuur echt wil beschermen , dan houd de mens er buiten !!!" Opvallend is dat de gebiedende wijs niet in de eerste zinspositie staat (net als in het Duits). De schrijver had een duidelijk Nederlandse naam en het gebruikte Nederlands gaf de indruk dat hij een moedertaalspreker van het Nederlands was. 14-09-2020 Facebook
11-09-2020 13:34 Anders: foute betekenis Akwasi heeft afstand genomen van zijn uitspraken en het OM heeft geseponeerd. Eind goed al goed. Akwasi zei dit: "Ik wil graag ondubbelzinnig benadrukken dat dit niet de bedoeling was van deze beeldspraak: ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen Zwarte Piet." Dat is keurig, maar het zou fijn zijn als iemand de kunstenaar Akwasi uitlegde wat beeldspraak is. Zijn uitspraken waren dat geenszins. 11-09-2020 www.nu.nl
11-09-2020 13:09 Opvallende zinsconstructies OM vervolgt Akwasi niet over ‘opruiende’ uitspraak over Zwarte Piet op de Dam (over = wegens) 11-09-2020 https://www.trouw.nl/binnenland/om-vervolgt-akwasi-niet-over-opruiende-uitspraak-over-zwarte-piet-op-de-dam~b74bc534/