Zoek meldingen:

pagina 1 van 779, 7781 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
12-12-2018 18:47 Opvallende zinsconstructies M.b.t. 12-12-2018 15:35. Dat u niet in de klassieke talen geschoold bent is niet erg, maar wel erg is het als schrijvers of vertalers die Latijnse woorden gebruiken het niet zijn. 12-12-2018 deze site
12-12-2018 15:35 Opvallende zinsconstructies m.b.t. 10-12-2018 15:31. Helaas ben ik niet in de klassieke talen geschoold. Ik lees sapiens hier als enkelvoud en daarmee op te vatten als de hele soort voor de acties van enkele individuen (hier: sapientes). 12-12-2018
12-12-2018 15:26 Opvallende zinsconstructies Deze wil ik u niet onthouden: "Ruime keuze uit slechts enkele producten." Gevonden op een internetpagina. 12-12-2018
12-12-2018 11:05 Vreemde woorden Bij BNR en in de rest van de vaderlandse commercie waart een Engels woord rond dat probeert een Nederlandse status te krijgen: influencers. Nu zult u, net als ik, denken: maar dat zijn toch gewoon beïnvloeders! En dan hebt u natuurlijk gelijk, maar gewoon is in de marktwereld meestal niet goed genoeg. Een vreemde eend in de bijt oogst daar altijd meer bewondering van eentje uit de eigen familie. Daardoor zijn woorden als ‘uitverkoop’ en ‘opruiming’ uit de Nederlandse woordenschat aan het verdwijnen. Je hoort ze nog wel in het huisvrouwelijk spraakgebruik, maar treft ze niet meer aan op winkelruiten en in reclamefolders; daar zijn ze vervangen door ‘sale’. En een reclamebabbel of promotiepraatje heet tegenwoordig een ‘pitch’. Voor een Engels woord wordt door marktlieden altijd de loper uitgerold. En steevast wordt daarbij – met een air van deskundigheid dat snobisme en/of gemakzucht moet verbergen – zo’n woord onvertaalbaar genoemd. Als je dan ook met het woord ‘influencers’ goegelt, vind je treffers als deze: ‘Dit zijn Nederlands 25 grootste vrouwelijke influencers op YouTube‘ en ‘Power to the people: laat influencers het woord doen’. Wordt ‘influencers’ het woord van het jaar in 2019? 12-12-2018 BNR en internet
11-12-2018 21:00 Anders: PC Hooftprijs Marga Minco heeft voor 2019 de PC Hooftprijs gewonnen. Voor mij aanleiding om eens te kijken wie hem al eerder gewonnen heeft. Maarten 't Hart zag ik daar niet bij staan. Hij verdient volgens mij die prijs in 2020. 11-12-2018 Vele kranten en audiovisuele media
10-12-2018 15:31 Vreemde woorden De kennis van het Latijn laat tegenwoordig in Nederland te wensen over. Zo vond ik in ‘Sapiens’, een bestseller van Yuval Noah Harari die al aan zijn achtentwintigste druk toe is, in het eerste hoofdstuk, waar de classificatie van planten en dieren wordt besproken, correct vermeld dat het meervoud van het in de biologie gebruikte woord Latijnse woord genus (geslacht) genera is, maar een pagina verder dat het bijvoeglijk naamwoord sapiens, voorkomend in de bekende combinatie ‘homo sapiens’, in het meervoud ook sapiens is. Maar dat moet echt ‘(homines) sapientes’ zijn, omdat sapiens verbogen wordt volgens de regels van de derde declinatie. Enkele pagina's verder lees ik dan ook: 'Of sapiens nu schuldig waren of niet'. Ik zou dit dus anders vertaald hebben: 'Of de sapientes (eventueel vernederlandst tot 'de sapiënten') nu schuldig waren of niet'. Wie aan de juistheid van dit betoog twijfelt verwijs ik naar een toepasselijke uitdrukking in de bundel ‘Latijnse citaten en gezegden' (Prisma Taal) van G.J.M. Bartelink: 'Barbae tenus sapientes', wat betekent 'Niet verder wijs dan de baard', waarmee niet een individu (enkelvoud) maar een hele categorie mensen (meervoud) wordt aangeduid. 10-12-2018 'Sapiens', p. 14 en 27.
08-12-2018 11:41 Opvallende zinsconstructies ‘Toch lijkt het voorlopig niet van zo’n grote fusie te komen’ las ik in een krant. Wat is hier taalkundig fout aan? De schrijver bedoelt te zeggen dat een fusie vooralsnog niet waarschijnlijk is. Met andere woorden: het zal waarschijnlijk niet tot(!) een fusie komen. De basisuitdrukking is ‘het zal er (wel of niet) van komen’. Daarin zit het begrip verandering opgesloten: er moet een doel bereikt worden, men moet iets realiseren. Maar soms zijn er belemmeringen die niet of niet snel overwonnen kunnen worden. Men zegt dan ‘het zal er (voorlopig) wel niet van komen’. Het woordje ‘er’ in deze zin is onmisbaar, want het drukt de begintoestand uit. Dat had dus ook in bovengeciteerde krantenzin moeten staan: ‘Toch lijkt een grote fusie er voorlopig niet van te komen.’ Of – en dat is het alternatief – de journalist had moeten schrijven: ‘Toch lijkt het voorlopig niet tot een grote fusie te komen’. 08-12-2018 ED, bijlage pag. 4
04-12-2018 09:19 Anders: KIndertaal: 'eentje' "(...) drie handgranaten gevonden, twee in Zuidoost en eentje in Oud-Zuid." 04-12-2018 telegraaf.nl
03-12-2018 20:30 Opvallende uitspraak Op een doosje eieren: "Allergie-informatie: bevat ei" 03-12-2018
01-12-2018 15:45 Anders: opvallend woordgebruik In een artikel over het beweegbare deel van harmonicabussen (gelede bussen) staat: "... de vloer beweegt er, de muren ook ... De muren bestaan uit vouwbalgen ...". Het gebruik van het woord muren komt mij heel vreemd voor. Ik zou zeggen: wanden. Bij muren denk ik aan stenen constructies, metselwerk e.d. 01-12-2018 NRC Weekend, 01/02-11-2018