Zoek meldingen:

pagina 1 van 825, 8246 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
24-02-2021 15:08 Anders: spelling/hoofdletters In ons taalgebied gaat eens in de zoveel jaar de spelling van het Nederlands op de schop. Dat gebeurt door een commissie, waarin Nederland en Vlaanderen beide vertegenwoordigd zijn. Het is aan beide zijden van de grens uitdrukkelijk de wens dat de spelling in beide landen niet verschilt. Daarom ben ik in Vlaanderen altijd verbaasd over twee dingen: overal lees je apoteek, terwijl apotheek de correcte spelling is. Waarom doet men dat? Ook kennen we een spellingregel die zegt dat in een eigennaam met voorzetsels en of lidwoorden, deze met een onderkast geschreven moeten worden wanneer je voorletters of de voornaam gebruikt. Dus het is Jan van den Berg, maar de heer Van den Berg. In Vlaanderen legt men een enorme voorkeur voor kapitalen aan de dag. Enkele voorbeelden uit de Vlaamse politiek: Maarten De Veuster, Maaike De Vreese, Inez De Coninck, Freya Van den Bossche, Tine Van den Brande. Dan zwijg ik nog over de geapostrofeerde D, als verkorting van De, ook al met een hoofdletter. Gevolg is ook dat al die namen verkeerd worden gealfabetiseerd. Ik begrijp werkelijk niet waarom de Vlamingen zich niet aan de bilateraal overeengekomen spellingvoorschriften houden en dat ze bijgevolg hun eigen naam verkeerd spellen. 24-02-2021 overal in Vlaanderen
21-02-2021 13:17 Opvallende zinsconstructies “Dienstplichtigen zal dat een zorg zijn en doen gewoon wat ze wordt opgedragen”. Eerder in hetzelfde programma zei Jos Palm: “wij werden verboden”. Het meewerkend voorwerp is voor de presentatoren van OVT kennelijk voltooid verleden tijd. 21-02-2021 Radio 1
20-02-2021 10:50 Vreemde woorden De bakkerij Davelaar heeft zijn product jodenkoek omgedoopt tot Odekoek. Er was geen bezwaar van Joodse organisatie, maar toch. Ze hadden het plaatje eigenlijk compleet moeten maken door hun bedrijfsnaam te veranderen in Avelaar. 20-02-2021 kranten
18-02-2021 21:52 Anders: In het Nederlands kennen we een constructie waarbij het imperfectum wordt gebruikt om een voorwaardelijke wijs te maken: "Werkte hij, dan hoefde hij niet te bedelen". Soms wordt in zulk soort zinnen het werkwoord mogen gebruikt: "Mocht jij in Duitsland komen, neem dan een fles Rijnwijn mee". Opvallend is dat dat werkwoord mogen alleen in Nederland wordt gebruikt, in Vlaanderen gebruikt men moeten: "Moest jij in Duitsland komen, neem dan een fles Rijnwijn mee". 18-02-2021 overal
17-02-2021 13:30 Opvallende zinsconstructies Het nogal omslachtige 'hoe komt het dat...?' heeft een inkorting gevonden: hoe. Oud: Hoe komt het dat je nog wakker bent? Nieuw: Hoe ben je nog wakker? Er lijkt een subtiel verschil te zijn met: Waarom ben je nog wakker? Het belangrijkste verschil lijkt te zijn dat de variant met 'hoe?' minder neutraal is en meer in de sfeer van de beschuldiging komt. De variant met 'waarom?' kan neutraal zijn, maar het hoeft niet. Het lijkt erop dat deze inkorting alleen nog in de straattaal te horen is. 17-02-2021 Amsterdam (Noord-Holland)
16-02-2021 11:36 Anders: Maar die mevrouw Marian Spier sprák helemaal geen Nederlands. Om de twee woorden kwam er een woord in iets wat enigszins op Engels leek: DNA uitgesproken als die-en-ee, de 'founder' van Google, enz., enz. Echt treurig dat zulk een non-taal getolereerd wordt op de radio. 16-02-2021 NPO Radio 1
16-02-2021 10:41 Opvallende uitspraak Dat de kennis van het Frans en de uitspraak van daaraan ontleende woorden hard achteruitlopen, is hier al vaker gesignaleerd. ‘Sjouwfeur’ voor ‘chauffeur’ is daarvan een bekend voorbeeld. ‘Geëxploiteerd’ horen uitspreken als ‘geëxplowieteerd’ is echter, althans voor mij, een treurig novum. 16-02-2021 Bestuurder en ondernemer Marian Spier op Radio 1
15-02-2021 21:51 Vreemde woorden In Vlaanderen gebruikt men nogal wat woorden die in Nederland onbekend zijn. Zo zegt men smossen voor morsen, en stoefen voor opscheppen. Mij valt op dat in programma's van de VRT waarin 'gewone' Vlamingen aan het woord zijn, hun woorden in de ondertiteling gecorrigeerd worden. Dan hoor je smossen bijvoorbeeld, maar onderin het beeld staat morsen. Zou men zich schamen voor het Vlaamse idioom? 15-02-2021 VRT Eén
11-02-2021 15:50 Nieuwe woorden "Overkneed deeg is in tegenstelling tot daarvoor, toen het deeg nog niet overkneden was, ineens veel vochtiger en plakkeriger geworden." (twee verschillende voltooide deelwoorden: 1 x 'overkneed', 1 x 'overkneden') 11-02-2021 https://broodsmakelijk.nl/overkneden
11-02-2021 13:56 Nieuwe woorden ge brainwashen (als voltooid deelwoord van 'brainwashen' - de spatie is oorspronkelijk) 11-02-2021 Twitter