Zoek meldingen:

pagina 3 van 808, 8078 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
03-05-2020 22:07 Vreemde woorden @02-05-2020 17:31: U mag het een vreemd woord vinden, maar zo'n dier heet nu eenmaal een reuzenpanda (er bestaat ook een kleine panda, maar die is minder bekend. Het zijn overigens heel verschillende diersoorten). In alle naslagwerken die ik heb bekeken, staat het woord 'reuzenpanda' met tussen-n geschreven. 03-05-2020
02-05-2020 17:31 Vreemde woorden “ Reuzenpandajong geboren in Ouwehands Dierenpark!” Dat de panda’s een jong krijgen, dat moest een keer gebeuren. Maar dat de panda’s zelf nu al van de reuzen blijken te zijn, dat is nieuw voor me. 02-05-2020 https://grebbekrant.nl/wordpress/reuzenpandajong-geboren-in-ouwehands-dierenpark/
29-04-2020 21:15 Anders: Onbegrepen uitdrukking In een lovende bespreking van een film over Beethoven staat: "De film ... is een mer à boire voor de romantische legendevorming rond Beethoven". C'est la mer à boire betekent Het is onbegonnen werk, en dat is hier zeker niet bedoeld. 29-04-2020 NRC Handelsblad, supplement Cultuur, 29-04-2020.
23-04-2020 12:32 Anders: die/dat In vervolg op 23-04-2020 09:17: reclame van verzekeringsmaatschappij: CZ helpt u om een ziekenhuis te vinden die het beste bij u past. 23-04-2020
23-04-2020 09:17 Anders: Die/dat Tekst op formulier van Rijksdienst voor het Wegverkeer: Met dit formulier doet u een verzoek tot het laten vervallen van de tenaamstelling van een voertuig met een Nederlands kenteken die in het buitenland is en daar voorgoed blijft. 23-04-2020 https://www.rdw.nl/particulier/formulieren/melding-export
21-04-2020 22:48 Nieuwe woorden Er is een al vrij oude uitdrukking waarmee men in overdrachtelijke zin aangeeft dat een bedrijf reserves heeft: dan heeft het vlees op de botten. Sinds kort hoor ik iedereen zeggen: vet op de botten. Waarom die uitdrukking opeens veranderd is, en dan ook nog in anatomisch onjuiste zin, dat weet ik niet. 21-04-2020 overal
19-04-2020 13:03 Opvallende uitspraak In deze tijden van e-learning schrijven mijn leerlingen in groep 5 tot 8 veel meer dan voorheen. Daarbij vallen nu woorden op als "helamaal", "mij moeder", "helpa" en "werka". Zij horen die a aan het eind, terwijl wij nog de schwa e horen. Het Nedalans verandart. Ook was er een meisje dat schreef over "Ruttedie mienister president". Toen ik haar vroeg wat ze bedoelde schreef ze: mij vadar zei dat ruttedie is mister president". 19-04-2020 online lessen groep 5 t/m 8
14-04-2020 22:08 Opvallende uitspraak Het antwoord op uw eerste vraag: gewoon feitelijke waarneming. Wel iets meer dan het wat denigrerend benoemde "eigen beleving". Ik volg de media al een halve eeuw, die verschuiving is gewoon te volgen. En o, o, er gebeurt precies waar ik bang voor was: mijn pleidooi voor gewone spreektaaluitspraak wordt opgevat als een stellingname ten gunste van platte uitspraak. Maar daar heb ik mij toch helemaal geen voorstander van betoond? Die Lodiers zou met zijn verschrikkelijke uitspraak gewoon de toegang tot de televisie ontzegd moeten worden. Waarom ik de geschetste ontwikkeling een verbetering heb genoemd is omdat dat artificiële toneeltaaltje van de vroegere radio écht niet om aan te horen was. 14-04-2020 hieronder
14-04-2020 19:48 Opvallende uitspraak @12-04-2020, 15:35: dank voor uw interessante reactie. Wel vraag ik mij af waarop die berust: empirisch materiaal of uw eigen beleving? En wat uw slotzin betreft: of deze ontwikkeling een verbetering is, is m.i. vooral een kwestie van smaak (en opvoeding wellicht). Zelf geef ik toch de voorkeur aan een radiopresentator die een ei een ei noemt en niet, zoals bijv. Patrick Lodiers, een aai. Maar voor anderen geven mogelijk maatschappelijke opvattingen op dit punt de doorslag. 12-04-2020
12-04-2020 15:35 Opvallende uitspraak Ik ben het eens met u dat die uitspraken heel verschillend klinken. Maar uw conclusie dat de uitspraak van het Nederlands zich van de ene in de andere heeft ontwikkeld deel ik geenszins. Mensen in de media (radio en vroege tv) spraken vroeger met een zelf uitgevonden, bedacht en overdreven tongval. Geen mens in een fabriek of op een school, een kantoor sprak zo. Jules de Corte is helemaal een interessant voorbeeld: hij sprak het Nederlands heel hypercorrectief uit, met al die nadruk, vooral op de slot-ennen. Dat was toen ook al incorrect hoor! Wat er wérkelijk veranderd is, is dat men in de media is gaan spreken zoals echte mensen spreken, mensen in bedrijven, op scholen en op straat. Dat lijkt me een hele verbetering. 12-04-2020 hieronder