Zoek meldingen:

pagina 2 van 855, 8545 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
24-04-2024 15:20 Opvallende zinsconstructies @08-04-2024, 09:25: dit verschijnsel is inderdaad vrij algemeen tegenwoordig en helaas ook al doorgedrongen tot ons kabinet. In een debat gisteren had minister Weerwind het n.a.v. een hem niet welgevallige motie over ‘een onderwerp als transgender, die ik heel belangrijk vind’. 24-04-2024 Radio 1 Journaal
23-04-2024 21:40 Opvallende zinsconstructies Ik ben de laatste tijd enkele keren zinnen tegengekomen als 'Ik zal jullie proberen te helpen'. Ik vind die woordvolgorde vreemd, ik zou zelf zeggen 'Ik zal proberen jullie te helpen' 23-04-2024
08-04-2024 09:25 Opvallende zinsconstructies Veel mensen hebben moeite met het woordgeslacht en dus met congruentie. Vandaag op de radio Chatilla van Grinsven, een oud-basketbalster. Zij zegt - bij herhaling en dus niet als een verspreking - "...dit team, die ..." Dit verschijnsel is volgens mij algemeen tegenwoordig. 08-04-2024 NPO Radio 1
14-03-2024 09:24 Nieuwe woorden Staatssecretaris Maarten van Ooijen op de radio over de (te) lage vaccinatiegraad in de samenleving. Hij zegt dat niet precies bekend is wat daarvan de "oorzakelijke reden" is. Voor mij was die formulering een novum. 14-03-2024 NPO Radio 1
08-03-2024 13:33 Opvallende zinsconstructies De kop van de column van Angela de Jong van vandaag luidt: "Ik durf het bijna niet toe te geven, maar als moeder kwam dit nieuws bepaald niet als een verrassing". Volgens mij staat hier dat het nieuws moeder was. 08-03-2024 Algemeen Dagblad
28-02-2024 10:10 Opvallende zinsconstructies Zin 1: "Ik heb zojuist gesproken met informateur Putters." Zin 2: "Ik heb hem namens de CDA-fractie onze brief overhandigd." Zinnen gecombineerd: "Ik heb zojuist gesproken met informateur Putters en hem namens de CDA-fractie onze brief overhandigd." Met weglating van onderwerp en persoonsvorm: "Zojuist gesproken met informateur Putters en hem namens de CDA-fractie onze brief overhandigd." Volkomen grammaticaal en dus in de verste verte geen anakoloet. 28-02-2024 hieronder
27-02-2024 17:51 Opvallende zinsconstructies Op Twitter schrijft Henri Bontenbal: “Zojuist gesproken met informateur Putters en hem namens de CDA-fractie onze brief overhandigd. “ Onderwerp en hulpwerkwoord blijven weg, maar desondanks lijkt me dit een anacolouth. Het klinkt subtiel verwrongen. 27-02-2024
23-02-2024 09:48 Opvallende uitspraak Mogelijk refereert u aan de Vlaamse, zich Acid noemende, You-Tuber. Die spreekt zijn pseudoniem uit als eesit. Een zelf uitgevonden uitspraak, want volgens mij zeggen zowel Britten als Amerikanen essit. 23-02-2024 overal
23-02-2024 07:53 Opvallende uitspraak Opmerking over de uitspraak van “acid”: volgens mij wordt de standaard Engelse uitspraak volledig teniet gedaan ten voordele van de Amerikaans-Engelse uitspraak. 23-02-2024 Tv en radio
20-02-2024 10:16 Opvallende uitspraak @19-02-2024, 12:27: ik ben het helemaal met u eens, maar ik vrees dat dit een achterhoedegevecht is. Een correcte uitspraak van het Nederlands is allang geen selectiecriterium meer bij de publieke omroep. 19-02-2024 Zie hieronder