Zoek meldingen:

pagina 2 van 829, 8284 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
13-05-2021 13:29 Nieuwe woorden Naast dat afschuwelijke tijdslot (heeft iemand misschien de sleutel gevonden?) hebben we nu ook de balanceeract, met dank aan onze MP. Tja, ‘balancing act’ levert hem vermoedelijk een uitspraakprobleem op en ‘evenwichtsoefening’ klinkt zo weinig radicaal hè? 13-05-2021 Persconferentie
09-05-2021 14:59 Anders: Het eerste is naar mijn idee en smaak gewoon fout, omdat hernemen volgens mij alleen overgankelijk gebruikt kan worden. Het tweede is iets wat je in Nederland nooit hoort, maar in Vlaanderen vaak, daar is het een heel gewone uitdrukking met de betekenis "(eindelijk) iets beëindigen". 09-05-2021 hieronder
09-05-2021 11:20 Anders: vreemd woordgebruik In hoofdredactioneel commentaar: "Volgende week herneemt de kabinetsformatie". Mij komt dit gebruik van heneemt heel vreemd voor. In hetzelfde stuk: "Er zou alvast komaf gemaakt kunnen worden met de kabinetsgewoonte ...". Voor mij ook iets dat ik nooit zo zou schrijven of zeggen. 09-05-2021 NRC Weekend, katern Opinie & Debat, 8/9 mei 2021
03-05-2021 14:59 Anders: Feitelijk is deze site denk ik bedoeld als meldpunt en niet meer dan dat. Maar soms ontstaat er een soort discussie, vaak wel leuk. Maar dan is het soms lastig de contribuanten uiteen te houden. Waar ik hieronder "de oproep van de persoon die het draadje begon" schreef, had ik natuurlijk "uw oproep" moeten schrijven. 03-05-2021 hieronder
02-05-2021 15:04 Anders: Ik weet dat niet zo zeker. Maar als u gelijk heeft, dan geldt des te meer de oproep van de persoon die het draadje begon: "Microbioloog, blijf bij je lab". Het is toch te treurig voor woorden dat men iemand die de portee van woorden niet kent in een krant laat schrijven. 02-05-2021 hieronder
02-05-2021 14:08 Anders: woordgebruik @20-04-2021, 11:29: u heeft ook gelijk. Waar ‘alooi’ stond, had niet ‘allooi’ moeten staan, maar bijv. ‘signatuur’. Op dit punt ben ik echter geneigd het voor Rosanne Hertzberger op te nemen. Ik denk dat haar keuze eerder voortvloeit uit haar gebrekkige taalinzicht dan uit kwade bedoelingen. 29-04-2021
02-05-2021 14:01 Opvallende zinsconstructies @29-04-2021, 12:05: u heeft natuurlijk gelijk. De woordspeling aan het slot was een beetje prikkelend bedoeld. Maar als u vindt dat ook niet-politici, -juristen en -economen hun mening moeten kunnen geven over zaken waar ze geen verstand van hebben, heb ik daar weer wat meer moeite mee. En wat de correctieprocedure van de NRC betreft: die is er gewoon niet of nauwelijks en ik denk ook niet dat die er ooit zal komen. Zelfs van correcties die lezers aandragen, wordt in veel gevallen geen gebruik gemaakt. 29-04-2021
29-04-2021 12:05 Opvallende zinsconstructies N.a.v. 28-04-2021 22:46: het lijkt mij juist heel goed dat ook niet-politici, -juristen en -economen hun mening geven over zaken die iedereen aangaan. Politici, economen en juristen geven maar al te vaak hun mening over zaken waar zij geen verstand van hebben. Als NRC een goede correctieprocedure zou hebben zouden fouten als die van Rosanne Hertzberger niet in de krant verschijnen. 29-04-2021 Dit meldpunt
29-04-2021 11:28 Anders: woordgebruik Goede waarneming. Mij valt in de woorden: "van christelijk of seculier alooi", niet alleen de spelfout op. Allooi wordt in een soortgelijke zin altijd negatief bedoeld. Dan is het wel opvallend om het aan christelijk te koppelen. Zou je daar Joods schrijven bijvoorbeeld, dan zou men er schande van spreken, en terecht. Maar in sommige kringen is het kennelijk bon ton om het christendom en passant als iets doms of verachtelijks voor te stellen. 29-04-2021 hieronder
28-04-2021 22:46 Opvallende zinsconstructies “Een ieder die hoort hoe ernstig deze gezinnen werden beschadigd door het gebrek aan bescherming, erkenning en rechtvaardigheid in de school, weet dat deze mensen noch hun kinderen het misbruik niet uit hun duim hebben gezogen.” Kennelijk lastig voor Rosanne Hertzberger, het juiste gebruik van ‘noch’. En verderop: “van christelijk of seculier alooi”. Al eerder werd haar gebrekkige taalbeheersing hier gesignaleerd. Microbioloog, blijf bij je lab! 24-04-2021 NRC Opinie & Debat