Zoek meldingen:

pagina 831 van 844, 8436 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
15-06-2010 12:11 Opvallende zinsconstructies Een westlandse uitdrukking : wanneer men iemands eigendom wil benoemen zegt men niet dat is van hem of haar maar dat is van ZIJN.Boterham met boter en suiker..{de oudere Westlander} stik met butter en sukker. 15-06-2010 Naaldwijk
15-06-2010 12:10 Opvallende uitspraak Mijn vrouw had het in een gesprek met een collega over een 'niet-pluisgevoel' om aan te geven dat ze ergens een slecht voorgevoel bij had. 15-06-2010 Rotterdam (Zuid-Holland)
15-06-2010 12:07 Anders: nieuwe betekenis bestaand woord Het bijvoeglijk naamwoord 'chic' wordt steeds vaker gebruikt in de betekenis van 'gevoeglijk', 'gepast', 'kies' of 'grootmoedig'. Er lijkt bij het gebruik van 'chic' in de nieuwe betekenis een voorkeur te bestaan voor een ontkennende zinsconstructie. 'Het is niet chic om onder deze omstandigheden campagne te voeren.' 13-05-2010
15-06-2010 12:07 Anders: Blik op 112.nl en dagbladen gebruiken de term BIJRIJDER waar het om passagiers gaat. Geef toe dat bijrijder als job vrijwel is uitgestorven. Desondanks blijft het verschil met passagier te groot om ze als elkaars synoniem te gebruiken. 15-06-2010
15-06-2010 12:03 Vreemde woorden In de tijd dat ik in Boskoop studeerde hoorde je kwekers vaak het woord "smucht" (of smugt?) gebruiken. Bijvoorbeeld de stekjes (van planten) zijn versmucht. De smucht is in de stekjes geslagen. Hiermee bedoelde ze dan dat ze waren verschimmeld. Ik heb dat woord eens in de VanDale en op internet opgezocht maar dan kom je het niet tegen. Het lijkt een streekgebonden woord. 15-06-2010
15-06-2010 12:03 Nieuwe woorden Powergutsen 15-06-2010 Amsterdam (Noord-Holland)
15-06-2010 12:01 Nieuwe woorden Vleeszalf 15-06-2010 Slager
15-06-2010 11:59 Opvallende uitspraak ik lees op het deksel van de jampot BOORDEVOL FRUIT.wat is het nu bordevol dwz een bord vol of heeft het te maken het het BOORD van een vaartuig dwz tot aan de rand van de railing.of tot aan de rand /bovenaan de jampot.ik zou zeggen VOL MET FRUIT voldoet ook.van Dale kent het woord ook niet 15-06-2010
15-06-2010 11:56 Anders: ergernis Bijvoorbeeld 'niels en sneel' in plaats van nieuws en sneeuw. Heel veel presentatoren op radio en televisie hebben er last van dat ze de uitgang -uw niet meer kunnen uitspreken. Dat geldt ook voor woorden als buien en luiers, die worden door steeds meer mensen uitgesproken als 'buiwen en luiwers'. Een ware kwelling voor het oor! Net als de glijdende r, ook wel Gooise r genoemd. Van die buiwen en glijdende r hebben vooral jonge vrouwen en meiden last en in toenemende mate ook jonge mannen. 15-06-2010 Radio en televisie, maar ook op straat.
15-06-2010 11:55 Anders: Taalergernissen Ik stoor mij dagelijks aan het gebruik van "gelijk" terwijl men "meteen" bedoelt. "Ik ga het gelijk even doen". Naar mijn inzicht is gelijk 'op het zelfde moment'. 15-06-2010 internet, krant, gesprekken