Zoek meldingen:

pagina 752 van 767, 7663 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
15-06-2010 12:36 Anders: verkeerd gebruik? Vaak zegt men tegenwoordig 'zwaarte' ipv gewicht. Dat is m.i. onjuist. Ook schrijft men ik kranten 'keuzen' terwijl het meervoud 'keuzes' is. 15-06-2010 krant/tv
15-06-2010 12:29 Nieuwe woorden Accesferen 15-06-2010 Westerpark
15-06-2010 12:29 Kindertaal boksauto's; bouwbeket; dipsap; datumboekje; slaaptrui 28-01-2008 Veendam (Groningen)
15-06-2010 12:24 Nieuwe woorden Prijswinnaarbegeleider 10-06-2010 Nrc.next
15-06-2010 12:23 Anders: die, dat Zoals bekend worden "die" en "dat" in toenemende mate foutief gebruikt. "Het meisje die", "het kind die" etc. 15-06-2010 Kranten, tv, internet
15-06-2010 12:23 Opvallende uitspraak Hup Holland Hup 15-06-2010 Alles en overal
15-06-2010 12:20 Opvallende uitspraak Op de vraag hoe het met iemand gaat: "Ja lekker". Een antwoord dat niet past in de context. 15-06-2010
15-06-2010 12:19 Nieuwe woorden zeilmeisje 15-06-2010 tv
15-06-2010 12:19 Anders: grammaticaal In tweets wordt het bezittelijk voorn. woord "me" gebruikt als "mijn". bijvoorbeeld: Ik ga naar ME huis! Men heeft op twitter weliswaar een beperkt aantal tekens ter beschikking, maar i.p.v. "me" als bez. vnw is "m'n" correcter. 15-06-2010
15-06-2010 12:18 Opvallende uitspraak Op het Vlaamse journaal wordt 2010 uitgesproken als 'twintig-tien'. In Nederland wordt dit als 'tweeduizend-tien' uitgesproken. Interessant is dat bijvoorbeeld op de Engelse BBC 2010 ook wordt uitgesproken als 'twenty-ten'. Mogelijk dat wordt dit op den duur ook in het Nederlands overgenomen. Het zou ook logisch zijn, aangezien 1910 altijd werd uitgesproken als 'negentien-tien' en niet als 'negentienhonderd-tien'. 15-06-2010 TV